top of page

 Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin 

Açık Rıza Beyanı

Son Güncelleme Tarihi: 22.03.2023

SECURİFY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  (bundan böyle “Securify” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafıma iletilen Aydınlatma Metni ile işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu Aydınlatma Metni okunmuştur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak; Securify tarafından KVKK kapsamında, tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, Kişisel Verilerin Korunması Kurul Kararları ve ilgili mevzuata uygun hazırlanmış Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, Securify tarafından sunulan hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak ve sunulan hizmetleri geliştirmek amacı/ amaçları ile sınırlı olmak üzere, Securify sistemindeki genel nitelikli kişisel verilerimin (Kullanıcı ad- soyadı, telefon numarası, mail adresi ve ülkesi) işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını, Bitrix, Inc. CRM sistemine aktarılmasını ve Securify’ın meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kişisel verilerimin saklanmasına izin ve onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Ayrıntılı bilgi için www.securify.com alan adlı internet sitesinde ve Securify Mobil Uygulaması’nda linkte yer alan Aydınlatma Metni ve KVKK Politikamıza ulaşabilirsiniz.

 

“Kişisel Verilerim ile ilgili yukarıdaki açıklamayı okudum, anladım ve açık olarak onaylıyorum.”

Son Güncelleme Tarihi: 22.03.2023

bottom of page